Archive | January, 2011

Sebuah Puisi Pendek yang Tertanam di Benakku

27 Jan

Embun Pagi

Embun pagi
Kabut turun membunyi
Membawakan embun-embun pagi
Embun datang menghampiri
Bersama embun pagi, aku pergi